Мінімум політики – максимум економіки
Vkontakte Facebook Twitter RSS
Коментарі Олександр Домбровський: «Новий професійний склад НКРЕКП — шанс для потужного імпульсу в проведенні енергетичних реформ»

Олександр Домбровський: «Новий професійний склад НКРЕКП — шанс для потужного імпульсу в проведенні енергетичних реформ»

01.06.2018
| Коментарі

30 травня Президент Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні Укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП.

 

я

Олександр Домбровський, в.о. Голови Комітету з питань ПЕК, ядерної політики і ядерної безпеки, так прокоментував цю подію на своїй сторінці у Фейсбук:

Маємо п`ять нових професійних членів НКРЕКП, відповідно до нашого закону про незалежного регулятора. Сподіваюсь на їхню професійну честь, незаангажованість, почуття величезної відповідальності перед Україною і її громадянами.

Згадую дуже гарячі, іноді емоційно упереджені і політично популістичні дискусії і заяви, які звучали проти нашого закону. Щиро дякую одному з ключових натхненників і розробників закону Ользі Бельковій, з якою ми разом із іншими нашими колегами з комітету ПЕК захищали і всіма силами боролися за його прийняття.

Ми виконали свою обіцянку. Наш комітет ПЕК спільно з Парламентом прийняв закон. Потім в складних дебатах з третього разу затвердили незалежну номінаційну комісію і на площадці нашого комітету створили всі необхідні умови для її ефективної роботи.

Номінаційна комісія, не дивлячись на шалений тиск, працюючи на громадських засадах, з честю виконала свій обов’язок і рекомендувала Президенту десять самих професійних, досвідчених, перевірених і проекзаменованих кандидатів в члени НКРЕКП. Справедливо буде щиро подякувати кожному члену номінацій комісі за фантастичний обсяг роботи, яку вони виконали.

Ще раз, так само як я це робив з парламентської трибуни, наголошую: наш закон кардинально обмежує повноваження Президента України в питанні призначення членів НКРЕКП. Президент має право обрати тільки п`ятьох членів із десяти рекомендованих. Всі десять претендентів пройшли жорстку публічну систему відбору. Також звертаю увагу на те, що підписавши Закон, Президент погодився на таке суттєве обмеження своїх повноважень, і це дуже важливо, враховуючи, що саме він несе відповідальність за національну, а, відповідно, і енергетичну безпеку держави.

Переконаний! Маючи нового професійного регулятора, маємо величезний шанс нового потужного імпульсу в проведенні енергетичних реформ в країні. Енергетичних реформ з відчуттям тонкої грані соціального захисту і справедливості. Пошуку складного компромісу між енергетичною бідністю громадян з однієї сторони і енергетичним марнотратством української економіки з іншої, та необхідністю революційного впровадження сучасних інноваційних енергозберігаючих технологій.

Це черговий сильний і одночасно дуже складний крок до реалізації омріяної багатьма поколіннями ідеї : УСПІШНОЇ, СИЛЬНОІ, СПРАВЕДЛИВОЇ, ЄВРОПЕЙСЬКОІ УКРАЇНИ.

Це черговий крок вперед на непростому шляху у щасливе майбутнє України. Позитивні зміни тільки починаються!!! Але їх потрібно оберігати!!! За них потрібно боротися !!! Над ними потрібно дуже багато працювати !!! Працювати всім разом і кожному окремо !!! Кожному — на своєму робочому місці!!!

 

New five members of NERC have been appointed according to the Law of Ukraine on the National Energy and Public Utilities Regulatory Commission. I hope for their professional honor, impartiality, a sense of great responsibility to Ukraine and its citizens.

I remember hot discussions during drafting and adoption the law. Sometimes these discussions were very emotional, prejudiced, politically populist and against our law.

I would like to thank a lot to one of the main
inspirator
and developer of this law Mrs. Olga Bielkova. We struggled for its adoption with all our efforts together with Mrs. Olga Bielkova and other members of Parliament Energy Committee.

We have fulfilled our promise. Our Energy Committee together with Ukrainian Parliament. Also we have appointed by the third time competition commission and created all conditions for their effective work in our Energy Committee.

Competition commission has fulfilled its duty with honor working on a voluntary basis despite the tremendous pressure. As a result, competition commission has recommended to President of Ukraine the most professional, experienced and checked out 10 candidates in member of NERC. I would like to thank a lot to every member of competition commission for their fantastic volume of work.

Again, as I did it from the parliamentary podium, I emphasize Our law dramatically limits the powers of the President of Ukraine on the appointment of NERC members.

The President has the right to choose only five from the ten recommended 10 candidates in member of NERC. All ten applicants have passed a rigid public selection system.

Also, I would like to pay attention to the fact that after signing the law, the President agreed to such a significant limitation of his powers. And this is very important as he is responsible for the national and energy security of the state.

I am sure, that we have a huge chance of a new powerful chance in conducting energy reforms in the country with a new professional regulator.

It is the next strong but at the same time difficult step to realization idea that was dreamed up by many generations of Ukrainians. The idea is European successful strong and fair Ukraine.

It is the next step forward on our not easy way to happy Ukraine’s future. Positive changes are just starting. But we should protect it and fight for it. We should work a lot for these positive changes all together and everyone separately in every workplace.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обов'язкові поля позначені *

Мінімум політики – максимум економіки
credit