Мінімум політики – максимум економіки
Vkontakte Facebook Twitter RSS
Законопроекти Виробництво рідкого біопалива – важливий напрямок для зменшення викидів, реалізації потенціалу агрокомплексу та досягнення енергонезалежності

Виробництво рідкого біопалива – важливий напрямок для зменшення викидів, реалізації потенціалу агрокомплексу та досягнення енергонезалежності

Сьогодні, 29 листопада,  ми — 35 народних депутатів України — зареєстрували у Верховній Раді проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту.

Законопроект фото - копия

В умовах залежності від імпорту нафти і газу та значного забруднення довкілля викидами енергетичного виробництва Україна повинна шукати альтернативні джерела для забезпечення країни паливом й енергією, які  були б екологічно чистими та не залежали від зовнішніх постачань сировини. Одним із шляхів реалізації цього завдання є розвиток виробництва рідкого біопалива.

Сполучені Штати Америки почали змішувати етанол із бензином із кінця 1970-х років. У країнах Євросоюзу біодизель почав вироблятися ще у 1992 р.. У ЄС Близько 90 % всього виробництва рідкого біопалива для автомобілів припадає на три країни  Німеччину, Францію та Італію.

Для збільшення обсягів використання біопалива в Україні є всі передумови. Але, не зважаючи на задеклароване бажання розширити виробництво та споживання біопалива й низку відповідних нормативно-законодавчих актів, нині частка біопалива в енергетичному балансі країни — незначна. Головними причинами такого стану є недосконала система державного управління щодо організації виробництва, ефективного використання земельних угідь для вирощування сировини, залучення інвестицій, обліку і контролю якості, залучення наукових розробок та ін.

Метою, яку покладено в основу законопроекту, є створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті. Для цього проектом закону передбачено заходи щодо створення ринку рідкого біопалива в Україні, проведення моніторингу цього ринку, запровадження відповідальності за невиконання показників щодо обов’язкової частки біокомпонентів у паливі моторному/паливі моторному альтернативному для продажу на митній території України.

Ухвалення проекту Закону сприятиме:

  • виведенню на якісно новий рівень позитивних процесів у сфері використання в України біокомпонентів до моторного палива;
  • збільшенню завантаженості спиртових заводів та виробничого потенціалу суміжників — виробників сільськогосподарської продукції;
  • збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів, створенню додаткових робочих місць;
  • поліпшенню екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива;
  • створенню передумови для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива (біодизель, біоетанол).

Олександр Домбровський

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обов'язкові поля позначені *

Мінімум політики – максимум економіки
credit